لیست محصولات: اسلب مرمر


مرمر هرات پرتقالی

برای قیمت تماس بگیرید

مرمر هرات لیمویی

برای قیمت تماس بگیرید

مرمر هرات سفید

برای قیمت تماس بگیرید

مرمر هرات سبز کاهویی

برای قیمت تماس بگیرید
مرمر هرات پرتقالی

مرمر هرات پرتقالی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمر از با کیفیت ترین و محبوب ترین و لوکس ترین سنگ های جهان می باشد که مشخصات مطلوب این سنگ در جدول زیر بیان شده .یکی از منحصر بفرد ترین ویژگی های سنگ مرمر هرات افغانستان قابلیت عبور از سطح آن می باشد. این سنگ در جهان با نام Onyx  شناخته می شود.

مرمر هرات لیمویی

مرمر هرات لیمویی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمر از با کیفیت ترین و محبوب ترین و لوکس ترین سنگ های جهان می باشد که مشخصات مطلوب این سنگ در جدول زیر بیان شده .یکی از منحصر بفرد ترین ویژگی های سنگ مرمر قابلیت عبور از سطح آن می باشد. این سنگ در جهان با نام Onyx شناخته می شود.

مرمر هرات سفید

مرمر هرات سفید

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمر از با کیفیت ترین و محبوب ترین و لوکس ترین سنگ های جهان می باشد که مشخصات مطلوب این سنگ در جدول زیر بیان شده .یکی از منحصر بفرد ترین ویژگی های سنگ مرمر قابلیت عبور از سطح آن می باشد. این سنگ در جهان با نام Onyx شناخته می شود.

مرمر هرات سبز کاهویی

مرمر هرات سبز کاهویی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمر از با کیفیت ترین و محبوب ترین و لوکس ترین سنگ های جهان می باشد که مشخصات مطلوب این سنگ در جدول زیر بیان شده .یکی از منحصر بفرد ترین ویژگی های سنگ مرمر قابلیت عبور از سطح آن می باشد. این سنگ در جهان با نام Onyx شناخته می شود.

برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
  • ما به تمام دنیا ارسال میکنیم
  • دفتر تهران+982166749243

    کارخانه سنگ اصفهان 09133335503
  • تضمین بازگشت پول
  • 24 ساعت بازگشتی