لیست محصولات: سنگ اسلب


سنگ اسلب تراورتن تکاب کرم بی موج

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب تراورتن تکاب سیلور بی موج

برای قیمت تماس بگیرید

اسلب تراورتن دهشیر کرم بی موج

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب مرمریت آباده دیپلمات کرم

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب مرمریت آباده کرم

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب مرمریت آباده کرم طلایی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب مرمریت دهبید کرم

برای قیمت تماس بگیرید

مرمریت کشکک سفید

برای قیمت تماس بگیرید

اسلب سنگ ازنا سفید آبی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب مرمریت ازنا سفید

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب مرمریت الیگودرز سفید آبی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب مرمریت صلصالی کرم

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب مرمریت صلصالی یاسی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب مرمریت فراز کرم

برای قیمت تماس بگیرید

مرمر هرات پرتقالی

برای قیمت تماس بگیرید

مرمر هرات لیمویی

برای قیمت تماس بگیرید

مرمر هرات سفید

برای قیمت تماس بگیرید

مرمر هرات سبز کاهویی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب مرمریت آباده موج دار

برای قیمت تماس بگیرید
تراورتن طرق کرم موج دار

تراورتن طرق کرم موج دار

300,000 تومان

سنگ تراورتن طرق با طیف رنگی روشن و زمینه کرم جزء سنگ¬ های پر مصرف ساختمانی با قیمت مناسب می ¬باشد. سنگ تراورتن طرق در رنگ¬های بژ، شکلاتی و کرم به دو صورت موج دار و بی موج تولید و عرضه می¬ گردد که به دلیل طرح و بافت آن اغلب بصورت بی موج برش داده میشود .

تراورتن طرق کرم بی موج

تراورتن طرق کرم بی موج

210,000 تومان

سنگ تراورتن طرق با طیف رنگی روشن و زمینه کرم جزء سنگ¬ های پر مصرف ساختمانی با قیمت مناسب می ¬باشد. سنگ تراورتن طرق در رنگ¬های بژ، شکلاتی و کرم به دو صورت موج دار و بی موج تولید و عرضه می¬ گردد که به دلیل طرح و بافت آن اغلب بصورت بی موج برش داده میشود .

تراورتن تکاب کرم موج دار

تراورتن تکاب کرم موج دار

290,000 تومان

سنگ تراورتن تکاب به دو صورت موج دار (Vein Cut) و بی موج (Cross Cut) در نوع سائیده و چرمی فرآوری می¬ گردد.  تراورتن تکاب بسته به نوع رنگ و رگه های آن دسته بندی می¬ گردد.

سنگ اسلب تراورتن تکاب سیلور موج دار

سنگ اسلب تراورتن تکاب سیلور موج دار

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ تراورتن تکاب به دو صورت موج دار (Vein Cut) و بی موج (Cross Cut) در نوع سائیده و چرمی فرآوری می¬ گردد.  تراورتن تکاب بسته به نوع رنگ و رگه های آن دسته بندی می¬ گردد.

سنگ اسلب تراورتن تکاب خرمایی موج دار

سنگ اسلب تراورتن تکاب خرمایی موج دار

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ تراورتن تکاب به دو صورت موج دار (Vein Cut) و بی موج (Cross Cut) در نوع سائیده و چرمی فرآوری می¬ گردد.  تراورتن تکاب بسته به نوع رنگ و رگه های آن دسته بندی می¬ گردد.

سنگ اسلب تراورتن تکاب شکلاتی موج دار

سنگ اسلب تراورتن تکاب شکلاتی موج دار

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ تراورتن تکاب به دو صورت موج دار (Vein Cut) و بی موج (Cross Cut) در نوع سائیده و چرمی فرآوری می¬ گردد.  تراورتن تکاب بسته به نوع رنگ و رگه های آن دسته بندی میگردد. .

سنگ اسلب تراورتن تکاب کرم بی موج

سنگ اسلب تراورتن تکاب کرم بی موج

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ تراورتن تکاب به دو صورت موج دار (Vein Cut) و بی موج (Cross Cut) در نوع سائیده و چرمی فرآوری می گردد.  تراورتن تکاب بسته به نوع رنگ و رگه های آن دسته بندی می گردد. .

سنگ اسلب تراورتن تکاب سیلور بی موج

سنگ اسلب تراورتن تکاب سیلور بی موج

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ تراورتن تکاب به دو صورت موج دار (Vein Cut) و بی موج (Cross Cut) در نوع سائیده و چرمی فرآوری می گردد.  تراورتن تکاب بسته به نوع رنگ و رگه های آن دسته بندی می گردد. معدن سنگ تراورتن تکاب در نزدیکی روستای آق بلاغ همدان از توابع شهرستان تکاب، در جنوب استان آذربایجان غربی واقع گردیده است که دارای چندین معدن فعال است که تم رنگی همه آنها کرم تا بژ میباشد.

سنگ اسلب تراورتن تکاب خرمایی بی موج

سنگ اسلب تراورتن تکاب خرمایی بی موج

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ تراورتن تکاب به دو صورت موج دار (Vein Cut) و بی موج (Cross Cut) در نوع سائیده و چرمی فرآوری می گردد.  تراورتن تکاب بسته به نوع رنگ و رگه های آن دسته بندی می گردد. معدن سنگ تراورتن تکاب در نزدیکی روستای آق بلاغ همدان از توابع شهرستان تکاب، در جنوب استان آذربایجان غربی واقع گردیده است که دارای چندین معدن فعال است که تم رنگی همه آنها کرم تا بژ میباشد.

سنگ اسلب تراورتن تکاب شکلاتی بی موج

سنگ اسلب تراورتن تکاب شکلاتی بی موج

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ تراورتن تکاب به دو صورت موج دار (Vein Cut) و بی موج (Cross Cut) در نوع سائیده و چرمی فرآوری می گردد.  تراورتن تکاب بسته به نوع رنگ و رگه های آن دسته بندی می گردد. معدن سنگ تراورتن تکاب در نزدیکی روستای آق بلاغ همدان از توابع شهرستان تکاب، در جنوب استان آذربایجان غربی واقع گردیده است که دارای چندین معدن فعال است که تم رنگی همه آنها کرم تا بژ میباشد.

تراورتن کاشان شکلاتی موج دار

تراورتن کاشان شکلاتی موج دار

32,000 تومان

تراورتن کاشان که از سنگ های تراورتن جدید خصوصا در نمای رومی می باشد، از لحاظ کیفیت و جنسیت با تراورتن تکاب برابری می کند.  کسانی که به دنبال تراورتن طرح تکاب با قيمت مناسب و کیفیت مشابه هستند می توانند اين تراورتن را در اولويت انتخاب خود قرار دهند. تراورتن کرم کاشان دارای رنگ کرم با هاله های ابرو بادی است که شباهت زیادی به سنگ های تراورتن ابرو بادی دره بخاری و حاجی آباد دارد .قابل ذکر هست که در برخی از بازار های سنگ ایران سنگ تراورتن کاشان به اسم سنگ تراورتن آقامحمدی سرشناس میباشد .

تراورتن کاشان شکلاتی بی موج

تراورتن کاشان شکلاتی بی موج

32,000 تومان

تراورتن کاشان که از سنگ های تراورتن جدید خصوصا در نمای رومی می باشد، از لحاظ کیفیت و جنسیت با تراورتن تکاب برابری می کند.  کسانی که به دنبال تراورتن طرح تکاب با قيمت مناسب و کیفیت مشابه هستند می توانند اين تراورتن را در اولويت انتخاب خود قرار دهند. تراورتن کرم کاشان دارای رنگ کرم با هاله های ابرو بادی است که شباهت زیادی به سنگ های تراورتن ابرو بادی دره بخاری و حاجی آباد دارد .قابل ذکر هست که در برخی از بازار های سنگ ایران سنگ تراورتن کاشان به اسم سنگ تراورتن آقامحمدی سرشناس میباشد .

تراورتن رامشه کرم موج دار

تراورتن رامشه کرم موج دار

32,000 تومان

سنگ تراورتن کرم رامشه در نگاه اول شباهت زیادی به عباس آباد ابرو بادی دارد با این تفاوت که قدری خلل و فرج آن بیشتر و مقاومت فشاری آن نسبت به سنگ تراورتن عباس آباد کم تر است؛ سنگ تراورتن رامشه در درجات بالا جایگزین مناسبی برای سنگ های مشابه از جمله تراورتن دره بخاری و تراورتن عباس آباد میباشد زیرا از قیمت پایینتری برخوردار است .

تراورتن رامشه کرم بی موج

تراورتن رامشه کرم بی موج

32,000 تومان

سنگ تراورتن کرم رامشه در نگاه اول شباهت زیادی به عباس آباد ابرو بادی دارد با این تفاوت که قدری خلل و فرج آن بیشتر و مقاومت فشاری آن نسبت به سنگ تراورتن عباس آباد کم تر است؛ سنگ تراورتن رامشه در درجات بالا جایگزین مناسبی برای سنگ های مشابه از جمله تراورتن دره بخاری و تراورتن عباس آباد میباشد زیرا از قیمت پایینتری برخوردار است .

تراورتن آتشکوه سفید موج دار

تراورتن آتشکوه سفید موج دار

32,000 تومان

سنگ تراورتن آتشکوه یکی از با کیفیت ترین سنگ های تراورتن ایران و جهان است و شهرت جهانی دارد. آتشکوه نام رشته کوهی در 5 کیلومتری شهر نیم ور محلات می باشد که در ابتدا توسط مرحوم زنده یاد قنبر رحیمی معروف به ارباب قنبر کشف و به بهره برداری رسید. این معدن با استخراج سالیانه بیش از 500 هزار تن یکی از معادن سنگ تراورتن فعال ایران میباشد.

تراورتن آتشکوه سفید بی موج

تراورتن آتشکوه سفید بی موج

32,000 تومان

سنگ تراورتن آتشکوه یکی از با کیفیت ترین سنگ های تراورتن ایران و جهان است و شهرت جهانی دارد. آتشکوه نام رشته کوهی در 5 کیلومتری شهر نیم ور محلات می باشد که در ابتدا توسط مرحوم زنده یاد قنبر رحیمی معروف به ارباب قنبر کشف و به بهره برداری رسید. این معدن با استخراج سالیانه بیش از 500 هزار تن یکی از معادن سنگ تراورتن فعال ایران میباشد.

تراورتن دهشیر کرم موج دار

تراورتن دهشیر کرم موج دار

32,000 تومان

سنگ تراورتن شکلاتی یزد یا تراورتن شکلاتی دهشیر دارای رنگ قهوه ای تیره و قهوه ای مایل به بژ است که به صورت تایل و اسلب در دو نوع موج دار (v) و بی موج (c) و به صورت سائیده و چرمی فرآوری می¬ گردد. سنگ تراورتن شکلاتی یزد دارای موج های ریز یا همان موج کبریتی و موج درشت می¬ باشد. سنگ تراورتن شکلاتی یزد به دلیل زیبایی و یکنواختی رنگ جزء پرفروش ترین سنگ ¬های تراورتن شکلاتی میباشد . سنگ تراورتن شکلاتی یزد قابلیت صادرات به صورت خام (کوپ) و فرآوری شده را دارد.

تراورتن دهشیر نسکافه ای موج دار

تراورتن دهشیر نسکافه ای موج دار

32,000 تومان

سنگ تراورتن شکلاتی یزد یا تراورتن شکلاتی دهشیر دارای رنگ قهوه ای تیره و قهوه ای مایل به بژ است که به صورت تایل و اسلب در دو نوع موج دار (v) و بی موج (c) و به صورت سائیده و چرمی فرآوری می¬ گردد. سنگ تراورتن شکلاتی یزد دارای موج های ریز یا همان موج کبریتی و موج درشت می¬ باشد. سنگ تراورتن شکلاتی یزد به دلیل زیبایی و یکنواختی رنگ جزء پرفروش ترین سنگ ¬های تراورتن شکلاتی میباشد . سنگ تراورتن شکلاتی یزد قابلیت صادرات به صورت خام (کوپ) و فرآوری شده را دارد.

اسلب تراورتن دهشیر کرم بی موج

اسلب تراورتن دهشیر کرم بی موج

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ تراورتن شکلاتی یزد یا تراورتن شکلاتی دهشیر دارای رنگ قهوه ای تیره و قهوه ای مایل به بژ است که به صورت تایل و اسلب در دو نوع موج دار (v) و بی موج (c) و به صورت سائیده و چرمی فرآوری می¬ گردد. سنگ تراورتن شکلاتی یزد دارای موج های ریز یا همان موج کبریتی و موج درشت می¬ باشد. سنگ تراورتن شکلاتی یزد به دلیل زیبایی و یکنواختی رنگ جزء پرفروش ترین سنگ ¬های تراورتن شکلاتی میباشد . سنگ تراورتن شکلاتی یزد قابلیت صادرات به صورت خام (کوپ) و فرآوری شده را دارد.

اسلب تراورتن دهشیر نسکافه ای بی موج

اسلب تراورتن دهشیر نسکافه ای بی موج

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ تراورتن شکلاتی یزد یا تراورتن شکلاتی دهشیر دارای رنگ قهوه ای تیره و قهوه ای مایل به بژ است که به صورت تایل و اسلب در دو نوع موج دار (v) و بی موج (c) و به صورت سائیده و چرمی فرآوری می¬ گردد. سنگ تراورتن شکلاتی یزد دارای موج های ریز یا همان موج کبریتی و موج درشت می¬ باشد. سنگ تراورتن شکلاتی یزد به دلیل زیبایی و یکنواختی رنگ جزء پرفروش ترین سنگ ¬های تراورتن شکلاتی میباشد . سنگ تراورتن شکلاتی یزد قابلیت صادرات به صورت خام (کوپ) و فرآوری شده را دارد.

تراورتن آقامحمدی شکلاتی بی موج

تراورتن آقامحمدی شکلاتی بی موج

32,000 تومان

سنگ اسلب تراورتن شکلاتی کاشان بی موج که بعضا با نام تراورتن شکلاتی آقامحمدی نیز نامیده می شود، جزء مرغوب ترین تراورتن های شکلاتی در دنیا محسوب می گردد که به دو صورت موج دار (Vein Cut) و بی موج (Cross Cut) در ابعاد تایل و اسلب فرآوری می گردد.

تراورتن آقامحمدی شکلاتی موج دار

تراورتن آقامحمدی شکلاتی موج دار

32,000 تومان

سنگ اسلب تراورتن شکلاتی کاشان موج دار که بعضا با نام تراورتن شکلاتی آقامحمدی نیز نامیده می شود، جزء مرغوب ترین تراورتن های شکلاتی در دنیا محسوب می گردد که به دو صورت موج دار (Vein Cut) و بی موج (Cross Cut) در ابعاد تایل و اسلب فرآوری می گردد.

سنگ اسلب تراورتن عباس آباد سفید موج دار

سنگ اسلب تراورتن عباس آباد سفید موج دار

32,000 تومان

سنگ تراورتن عباس آباد یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین سنگ‌های تراورتن در کشور می‌باشد. یکی از خصوصیات اصلی آن داشتن تنوع بالا از نظر سورت بندی بوده و دیگر مشخصه عباس آباد را می‌توان به بازه رنگ سفید و کرم آن اشاره داشت و همچنین به صورت موج دار و بی موج مورد برش قرار خواهد گرفت. از نظر کاربردی می‌توان آن را مانند سایر سنگ‌های تراورتن مورد استفاده برای نمای بیرون ساختمان در نظر گرفت ولی بسیاری از سورت‌های آن  در بخش‌های داخلی از ساختمان چون لابی و بخش‌های دیگر داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سنگ اسلب تراورتن عباس آباد کرم موج دار

سنگ اسلب تراورتن عباس آباد کرم موج دار

32,000 تومان

سنگ تراورتن عباس آباد یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین سنگ‌های تراورتن در کشور می‌باشد. یکی از خصوصیات اصلی آن داشتن تنوع بالا از نظر سورت بندی بوده و دیگر مشخصه عباس آباد را می‌توان به بازه رنگ سفید و کرم آن اشاره داشت و همچنین به صورت موج دار و بی موج مورد برش قرار خواهد گرفت. از نظر کاربردی می‌توان آن را مانند سایر سنگ‌های تراورتن مورد استفاده برای نمای بیرون ساختمان در نظر گرفت ولی بسیاری از سورت‌های آن  در بخش‌های داخلی از ساختمان چون لابی و بخش‌های دیگر داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سنگ اسلب تراورتن عباس آباد سفید بی موج

سنگ اسلب تراورتن عباس آباد سفید بی موج

32,000 تومان

سنگ تراورتن عباس آباد یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین سنگ‌های تراورتن در کشور می‌باشد. یکی از خصوصیات اصلی آن داشتن تنوع بالا از نظر سورت بندی بوده و دیگر مشخصه عباس آباد را می‌توان به بازه رنگ سفید و کرم آن اشاره داشت و همچنین به صورت موج دار و بی موج مورد برش قرار خواهد گرفت. از نظر کاربردی می‌توان آن را مانند سایر سنگ‌های تراورتن مورد استفاده برای نمای بیرون ساختمان در نظر گرفت ولی بسیاری از سورت‌های آن  در بخش‌های داخلی از ساختمان چون لابی و بخش‌های دیگر داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سنگ اسلب تراورتن عباس آباد کرم بی موج

سنگ اسلب تراورتن عباس آباد کرم بی موج

32,000 تومان

سنگ تراورتن عباس آباد یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین سنگ‌های تراورتن در کشور می‌باشد. یکی از خصوصیات اصلی آن داشتن تنوع بالا از نظر سورت بندی بوده و دیگر مشخصه عباس آباد را می‌توان به بازه رنگ سفید و کرم آن اشاره داشت و همچنین به صورت موج دار و بی موج مورد برش قرار خواهد گرفت. از نظر کاربردی می‌توان آن را مانند سایر سنگ‌های تراورتن مورد استفاده برای نمای بیرون ساختمان در نظر گرفت ولی بسیاری از سورت‌های آن  در بخش‌های داخلی از ساختمان چون لابی و بخش‌های دیگر داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تراورتن دره بخاری کرم بی موج

تراورتن دره بخاری کرم بی موج

32,000 تومان

سنگ تراورتن دره بخاری جزء تراورتن های معروف و پرمصرف در ایران میباشد . این سنگ دارای زمینه سفید و کرم می باشد که رگه ها و موج های تیره قهوه ای نا منظم دارد و دلیل زیبایی خاصی که این سنگ دارد همین رگه ها و موج ها می باشد در اصطلاح به آن سنگ  تراورتن موج پیچ میگویند. هرچقدر رنگ زمینه سنگ روشن تر باشد و موج دار در محبوبیت سنگ تاثیر دارد.

تراورتن دره بخاری کرم موج دار

تراورتن دره بخاری کرم موج دار

32,000 تومان

سنگ تراورتن دره بخاری جزء تراورتن های معروف و پرمصرف در ایران میباشد . این سنگ دارای زمینه سفید و کرم می باشد که رگه ها و موج های تیره قهوه ای نا منظم دارد و دلیل زیبایی خاصی که این سنگ دارد همین رگه ها و موج ها می باشد در اصطلاح به آن سنگ  تراورتن موج پیچ میگویند. هرچقدر رنگ زمینه سنگ روشن تر باشد و موج دار در محبوبیت سنگ تاثیر دارد.

تراورتن دره بخاری نسکافه ای موج دار

تراورتن دره بخاری نسکافه ای موج دار

32,000 تومان

سنگ تراورتن دره بخاری جزء تراورتن های معروف و پرمصرف در ایران میباشد . این سنگ دارای زمینه سفید و کرم می باشد که رگه ها و موج های تیره قهوه ای نا منظم دارد و دلیل زیبایی خاصی که این سنگ دارد همین رگه ها و موج ها می باشد در اصطلاح به آن سنگ  تراورتن موج پیچ میگویند. هرچقدر رنگ زمینه سنگ روشن تر باشد و موج دار در محبوبیت سنگ تاثیر دارد.

تراورتن دره بخاری نسکافه ای بی موج

تراورتن دره بخاری نسکافه ای بی موج

32,000 تومان

سنگ تراورتن دره بخاری جزء تراورتن های معروف و پرمصرف در ایران میباشد . این سنگ دارای زمینه سفید و کرم می باشد که رگه ها و موج های تیره قهوه ای نا منظم دارد و دلیل زیبایی خاصی که این سنگ دارد همین رگه ها و موج ها می باشد در اصطلاح به آن سنگ  تراورتن موج پیچ میگویند. هرچقدر رنگ زمینه سنگ روشن تر باشد و موج دار در محبوبیت سنگ تاثیر دارد.

سنگ اسلب مرمریت آباده ایرجی کرم زیتونی

سنگ اسلب مرمریت آباده ایرجی کرم زیتونی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب مرمریت آباده ایرجی کرم زیتونی یکی از انواع مرمریت هایی است که به دلیل رنگ روشن و طرح های زیبا و قیمت مناسب مورد توجه سازندگان قرار گرفته است. سنگ مرمریت آباده دارای زمینه های رنگی متنوعی است که متداول ترین رنگ آن رنگ کرم زیتونی است که امواج خاص با طیف رنگی خاص در آن دیده می شود.

سنگ اسلب مرمریت آباده دیپلمات کرم

سنگ اسلب مرمریت آباده دیپلمات کرم

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمریت آباده دیپلمات کرم یکی از انواع مرمریت هایی است که به دلیل رنگ روشن و طرح های زیبا و قیمت مناسب مورد توجه سازندگان قرار گرفته است. سنگ مرمریت آباده دیپلمات کرم دارای زمینه های رنگی متنوعی است که متداول ترین رنگ آن رنگ دیپلمات کرم است که امواج خاص با طیف رنگی خاص در آن دیده می شود.

سنگ اسلب مرمریت آباده کرم

سنگ اسلب مرمریت آباده کرم

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب مرمریت آباده کرم یکی از انواع مرمریت هایی است که به دلیل رنگ روشن و طرح های زیبا و قیمت مناسب مورد توجه سازندگان قرار گرفته است. سنگ مرمریت آباده دارای زمینه های رنگی متنوعی است که متداول ترین رنگ آن رنگ کرم است که امواج خاص با طیف رنگی خاص در آن دیده می شود.

سنگ اسلب مرمریت آباده کرم طلایی

سنگ اسلب مرمریت آباده کرم طلایی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ اسلب مرمریت آباده کرم طلایی یکی از انواع مرمریت هایی است که به دلیل رنگ روشن و طرح های زیبا و قیمت مناسب مورد توجه سازندگان قرار گرفته است. سنگ مرمریت آباده دارای زمینه های رنگی متنوعی است که متداول ترین رنگ آن رنگ کرم طلایی است که امواج خاص با طیف رنگی خاص در آن دیده می شود.

سنگ اسلب مرمریت دهبید کرم

سنگ اسلب مرمریت دهبید کرم

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ دهبید یکی از انواع سنگ ساختمانی است که کاربرد بسیار زیادی در نمای داخی ساختمان دارد زیرا هم قیمت مناسب و هم کیفیت بالایی دارد و از جمله سنگ مرمریت ایرانی صادراتی به سایر کشورهای خارجی شده و طرفداران زیادی در سایر کشورها دارا می باشد محسوب می شود.

مرمریت کشکک سفید

مرمریت کشکک سفید

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ لاشه موزائیکی (کشکک) یک اندیس مصالح ساختمانی است که در استان لرستان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، سنگ لاشه است.سنگ میزبان این اندیس سنگ آهک متامورف است و دیرینگی آن به دوران پرموتریاس می‌رسد

اسلب سنگ ازنا سفید آبی

اسلب سنگ ازنا سفید آبی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمریت ازنا یا سنگ چینی ازنا مشهورترین سنگ کریستال ایرانی است که در ابتدا توسط مرحوم حاج قنبر رحیمی معروف به ارباب قنبر به بهره برداری رسید. سنگ چینی ازنا به سنگ چینی ارباب نیز شناخته می شود. سنگ چینی ازنا با زمینه‌ی سفید رنگ که خطوطی نامنظم طوسی و مشکی مورب در این سنگ نمایان است. جنس کریستالی این سنگ باعث شده ساب و براقیت بسیارخوبی به خود بگیرد، به طوری که انعکاس نور بسیار خوبی دارد و با وجود آنالیز بسیار ممتاز جز سنگ های کریستال برتر ایران و دنیا محسوب می گردد. این سنگ به واسطه تراکم رنگهای طوسی و سیاه دسته بندی می گردد.با وجود زمینه روشن و کریستالی شکل، بسیار مناسب محیط های کم نور می باشد. سورت های دیگر سنگ چینی ازنا نیز همان شفافیت و زیبایی را دارد تنها با این تفاوت که رنگ زمینه آن تیره تر و یا خطوط بیشتر است براقیت و شفافیت بالا از مهم ترین ویژگی های سنگ ازنا است. ساینده این سنگ اگر از جنس مرغوب باشد شفافیت سنگ چینی ازنا را چند برابر خواهد کرد.

سنگ اسلب مرمریت ازنا سفید

سنگ اسلب مرمریت ازنا سفید

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمریت ازنا یا سنگ چینی ازنا مشهورترین سنگ کریستال ایرانی است که در ابتدا توسط مرحوم حاج قنبر رحیمی معروف به ارباب قنبر به بهره برداری رسید. سنگ چینی ازنا به سنگ چینی ارباب نیز شناخته می شود. سنگ چینی ازنا با زمینه‌ی سفید رنگ که خطوطی نامنظم طوسی و مشکی مورب در این سنگ نمایان است.

سنگ اسلب مرمریت الیگودرز سفید آبی

سنگ اسلب مرمریت الیگودرز سفید آبی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ سفید مرمریت الیگودرز یا سنگ چینی سفید الیگودرز سنگی کریستالی است با زمینه‌ی سفید و خطوطی نامنظم طوسی و مشکی که در این سنگ نمایان است. جنس چینی و بلوری این سنگ باعث شده ساب و براقیت بسیارخوبی به خود بگیرد

سنگ اسلب مرمریت اداوی کرم

سنگ اسلب مرمریت اداوی کرم

150,000 تومان

سنگ مرمریت اداوی دارای دو تم رنگی کرم و گلبهی است که لکه های سفید رنگ در آن پراکنده است و به همین دلیل سنگ اداوی به نام سنگ مرمریت گل پنبه ای اداوی نیز نامیده میشود.

سنگ اسلب مرمریت اداوی گلبهی

سنگ اسلب مرمریت اداوی گلبهی

175,000 تومان

سنگ مرمریت اداوی دارای دو تم رنگی کرم و گلبهی است که لکه های سفید رنگ در آن پراکنده است و به همین دلیل سنگ اداوی به نام سنگ مرمریت گل پنبه ای اداوی نیز نامیده میشود.

سنگ اسلب مرمریت صلصالی کرم

سنگ اسلب مرمریت صلصالی کرم

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمریت صلصالی دارای زمینه کرم روشن و یاسی است که فسیل و رگه های سینوسی نوار قلبی در آن دیده می شود. سورت های دیگر سنگ مرمریت  صلصالی نیز همان ویژگی و خواص را دارند با این تفاوت که رنگی تیره تر، دارای فسیل و رگه های سینوسی بیشتر،  سنگ مرمریت صلصالی از قیمت نسبتا مناسبی برخورداراست و مشتریان به دلیل قیمت مناسب و روشن بودن سنگ به دنبال خرید آن هستند.

سنگ اسلب مرمریت صلصالی یاسی

سنگ اسلب مرمریت صلصالی یاسی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمریت صلصالی دارای زمینه کرم روشن و یاسی است که فسیل و رگه های سینوسی نوار قلبی در آن دیده می شود. سورت های دیگر سنگ مرمریت  صلصالی نیز همان ویژگی و خواص را دارند با این تفاوت که رنگی تیره تر، دارای فسیل و رگه های سینوسی بیشتر،  سنگ مرمریت صلصالی از قیمت نسبتا مناسبی برخورداراست و مشتریان به دلیل قیمت مناسب و روشن بودن سنگ به دنبال خرید آن هستند.

سنگ اسلب مرمریت فراز کرم

سنگ اسلب مرمریت فراز کرم

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمریت فراز برگرفته از معادن  استان اصفهان و در شهرستان خوروبیابانک واقع شده است . از نظر طرح و نقش تا حدودی شباهت به سنگ صلصالی دارد البته نسبت به صلصالی کرم تر است است. در بازه رنگ کرم و روشن تولید می‌شود. اما از نظر استحکام از سنگ صلصالی بهتر است. سنگ مرمریت فراز سنگی است که از لحاظ ساختاری بسیار شبیه به سنگ مرمریت صلصالی است با این تفاوت که دارای فسیل های بیشتر و رنگ آن تیره تر است.

مرمریت مشکی نجف آباد

مرمریت مشکی نجف آباد

700,000 تومان

سنگ مرمریت مشکی نجف آباد یکی از مشهور ترین سنگ های مرمریت مشکی می باشد. نام دیگر این سنگ بلک پارس (Black Pars  ) می باشد. رنگ زمینه ی این سنگ مشکی بوده و دارای خطوط سفید رنگ می باشد.

مرمریت لاشتر مشکی

مرمریت لاشتر مشکی

340,000 تومان

سنگ مرمریت لاشتر ازدیر باز مورد استفاده و استقبال سازندگان بوده و جز سنگ های مشهور و پر طرفدار کشور و جهان می باشد. این سنگ در بازار جهانی با نام Piatra Grey مشهور است.

اسلب مشکی نجف آباد

اسلب مشکی نجف آباد

700,000 تومان
سنگ مرمریت مشکی نجف آباد یکی از مشهور ترین سنگ های مرمریت مشکی می باشد. نام دیگر این سنگ بلک پارس (Black Pars) می باشد. رنگ زمینه ی این سنگ مشکی بوده و دارای خطوط سفید رنگ می باشد. خاستگاه مرمریت بلک پارس حومه ی شهرستان نجف آباد و در ۳۵ کیلومتری غرب اصفهان می باشد.
مرمر هرات پرتقالی

مرمر هرات پرتقالی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمر از با کیفیت ترین و محبوب ترین و لوکس ترین سنگ های جهان می باشد که مشخصات مطلوب این سنگ در جدول زیر بیان شده .یکی از منحصر بفرد ترین ویژگی های سنگ مرمر هرات افغانستان قابلیت عبور از سطح آن می باشد. این سنگ در جهان با نام Onyx  شناخته می شود.

مرمر هرات لیمویی

مرمر هرات لیمویی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمر از با کیفیت ترین و محبوب ترین و لوکس ترین سنگ های جهان می باشد که مشخصات مطلوب این سنگ در جدول زیر بیان شده .یکی از منحصر بفرد ترین ویژگی های سنگ مرمر قابلیت عبور از سطح آن می باشد. این سنگ در جهان با نام Onyx شناخته می شود.

مرمر هرات سفید

مرمر هرات سفید

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمر از با کیفیت ترین و محبوب ترین و لوکس ترین سنگ های جهان می باشد که مشخصات مطلوب این سنگ در جدول زیر بیان شده .یکی از منحصر بفرد ترین ویژگی های سنگ مرمر قابلیت عبور از سطح آن می باشد. این سنگ در جهان با نام Onyx شناخته می شود.

مرمر هرات سبز کاهویی

مرمر هرات سبز کاهویی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ مرمر از با کیفیت ترین و محبوب ترین و لوکس ترین سنگ های جهان می باشد که مشخصات مطلوب این سنگ در جدول زیر بیان شده .یکی از منحصر بفرد ترین ویژگی های سنگ مرمر قابلیت عبور از سطح آن می باشد. این سنگ در جهان با نام Onyx شناخته می شود.

سنگ اسلب مرمریت آباده موج دار

سنگ اسلب مرمریت آباده موج دار

برای قیمت تماس بگیرید
سنگ مرمریت آباده یکی از انواع مرمریت هایی است که به دلیل رنگ روشن و طرح های زیبا و قیمت مناسب مورد توجه سازندگان قرار گرفته است. سنگ مرمریت آباده دارای زمینه های رنگی متنوعی است که متداول ترین رنگ آن رنگ کرم است که امواج خاص با طیف رنگی خاص در آن دیده می شود. سورت های دیگر ...
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
برای قیمت تماس بگیرید
  • ما به تمام دنیا ارسال میکنیم
  • دفتر تهران+982166749243

    کارخانه سنگ اصفهان 09133335503
  • تضمین بازگشت پول
  • 24 ساعت بازگشتی